Digitalcash.hu
 • Telefonszámunk:
 • Címünk
  Budapest, Hungary
 • Munkaidőnk:
  Hétfő - Péntek 9.00 - 17.00

New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq
KezdőlapSzabályozásAz MNB Bitcoinnal kapcsolatos szabályozási törekvéseiről.
16
nov

Az MNB Bitcoinnal kapcsolatos szabályozási törekvéseiről.

 • Szerző
  dr. Varsányi Károly
 • Kommentek
  0 Komment
 • Kategória

Történeti tényállás:

2017. augusztus 9-én újabb levéllel fordultam az MNB-hez. Az abban feltett kérdésekre kaptam az alábbi válaszokat (akik érdekelnek az előzmények is, azok itt  és itt elolvashatják). A magunk részéről köszönjük az MNB-nek az érdemi válaszokat. Azoknak, akik meg valamilyen oknál fogva a szellemi kiskorúság állapotában leledzenek és azt képzelik, hogy sem a NAV, sem az MNB nem hallott még sohasem a bitcoinról, ezért fölösleges „felhívni rá a figyelmet” üzenjük, hogy „ez a Te ideád?, Hazánk szent ügye?, Rosszul gondolod haver, az országban nem mindenki hülye”, ami azt jelenti, hogy csöppet el vannak tévedve….

Végezetül jó szokásomhoz híven arra bíztatok mindenkit, hogy bátran használja fel a levelet, csak ne felejtse el feltüntetni a forrást, tekintettel arra, hogy jelen levél a köztem és az MNB közötti privát levelezés eredménye, közérdeklődésre számot tart(hat)ó tartalommal. Reméljük ismét tudtunk egy hasznos infót adni az ilyen területen működő gazdasági társaságoknak. A saját álláspontunk pedig már régóta ismert az ügyben.

„Tisztelt Uram!

Ön a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatását kérte arra vonatkozóan, hogy az MNB tervez-e szabályozást a „digitális devizákkal” kapcsolatban. A megkeresésében és annak 2017. augusztus 9. napján érkezett kiegészítésében azzal kapcsolatban kért tájékoztatást, hogy

 1. Mi az MNB állásfoglalási a Bitcoinról pénzügyi jogi szempontból?
 1. Tervez-e az MNB szabályozást a Bitcoin kapcsán a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. tv. (Fsztv.) alapján, azaz az MNB vizsgálja-e a szabályozás lehetőségét a Bitcoinnal és az egyéb digitális devizákkal kapcsolatban?
 1. Ismert-e az MNB előtt vagy részt vesz-e az MNB a szabályozásban a Bitcoint érintő értékpapírjogi kérdésekben, figyelemmel a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbtf.), a befektetési vállalkozásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvényre (Tpt.) előírásaira?
 1. Tervez-e az MNB szabályozást/módosítást vagy közreműködik-e a hivatkozott jogszabályokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb pénzügyi tárgyú jogszabályokra figyelemmel az ún. DAO (decentralized autonomous organization) szabályozás és a dematerializált értékpapírok fogalmának bővítésével kapcsolatosan?
 1. Van-e állásfoglalása az MNB-nek az ún. blokklánc technológia és a decentralizált alkalmazások (pl: Ethereum platform) hazai alkalmazásával kapcsolatosan pénzügyi szempontból?

Megkeresése alapján a feltett kérdések sorrendjében az alábbi tájékoztatást adom.

1.) A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 19.pontja – a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005//§/EK és a 2006/!8/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelvvel azonos tartalommal – definiálja a pénz fogalmát. A hivatkozott jogszabály szerint a pénz, a bankjegy, az érme, a számlapénz és az elektronikus pénz.

A Hpt. 6.§ (1) bek. 16. pontja az elektronikus pénz, az 55.pont a-c) alpontjai a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalmát definiálják.

A hivatkozott jogszabályok szerint az elektronikus pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt, – ideértve a mágneses tárolást is – összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság és egyéni vállalkozó is elfogad, ide nem értve a (4) bekezdés k) pontja szerinti eszközön tárolt vagy l) pontjában rögzített fizetési műveletre használt értéket.

A hivatkozott előírások alapján készpénz-helyettesítő fizetési eszköz:

 1. a) csekk
 2. b) az elektronikus pénz
 3. c) a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét.

A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény (Devizatörvény) 2.§ 4. pontja alapján valuta a külföldi pénz, a 3. pontja szerint a deviza a külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, fizetési számla- és egyéb pénzkövetelés). A valuta fizikai valójában létező, Magyarország államhatárán kívül forgalomba hozott pénz, a deviza pedig ennek a pénznemére szóló követelés.

A Bitcoin, mint fizetésre használható virtuális eszköz fizikai valójában nem jelenik meg, csak elektronikus formában létezik.

2-3. Felhívom szíves figyelmét, hogy a megkeresésében megjelölt tárgykörben a Nemzetgazdasági Minisztérium a jogszabály előkészítésére jogosult szerv (a szerk. megjegyzése: köszi az infót, írtunk már oda is, mutassuk a tértit?).

Az MNB nem rendelkezik ismerettel arra vonatkozóan, hogy a Hpt., Fsztv., a Bszt., illetve a Tpt. módosításra kerülne a Bitcoin, vagy más egyéb fizetésre használható virtuális eszköz tekintetében (a szerk. megjegyzése: pedig nagyon kéne. Ha elakadtak volna a munkával az illetékes szervek, akkor dobjanak egy emailt a digitalcash.hu oldalon lévő email címre, megyek és segítek).

Az MNB jelenleg nem vizsgálja a Bitcoinnal és az egyéb virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos szabályozás lehetőségét, de folyamatosan figyelemmel követi, hogy az Európai Unió tervez-e a fenti tárgykörben szabályozást.

Az Európai Bizottság 2017. márciusban indított nyilvános konzultációt a FinTech témakörében. Felhívom szíves figyelmét a https://ec.eurpa.eu/info/sites/files/2017-fintech-consultation-dociment en 0.pdf honlap hivatkozott menüpontjából elérhető tájékoztatásra. A kérdéskört a 2017. márciusában közzétett FinTech vonatkozású konzultációs dokumentumban hangsúlyos szerepet kapott, így a Bizottság a visszajelzések feldolgozását követően dönthet a további lépésekről, esetlegesen a szabályozás szükségességéről.

Az Európai Bizottság konzultációs dokumentumának 3. pontja szól a hagyományos üzleti modellek változásáról (szerk. megjegyzése: na, meg a mi IMF fordításunk), említést téve többek között a fizetésre használható virtuális eszközökről is. Ennek alapján a Bizottság vizsgálja a szabályozás, illetve ajánlás kialakításának a lehetőségét, mely meghatározná az innovatív üzleti megoldások hatályos szabályozási keretrendszerbe való illeszkedésének meghatározását.

Az ESMA  (European Securities and Markets Authority) is nyomon követi a fenti tárgyban a piaci fejleményeket, az ezel kapcsolatosan publikát hírekről az ESMA honlapjáról tájékozódhat.

 1. Az MNB nem tervez szabályozást, illetve szabályozás módosítást a DAO szabályozás és a dematerializált értékpapírok fogalmának bővítésével kapcsolatosan és arról sincs tudomása, hogy a 3. pontban felsorolt jogszabályok ilyen irányú módosítása napirenden lenne.
 2. Az MNB 2014. február 19-én publikált sajtóközleményében figyelmeztette a fogyasztókat a fizetésre használható virtuális eszközök, többek között a Bitcoin használatából fakadó kockázatra. Ezt az álláspontját az MNB 2014. szeptember 11-i ismételt közleményében erősítette meg. A közleményekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy e virtuális eszközöknek nincs kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete alá sem, nincsenek megfelelő felelősségi, garanciális, kárviselési szabályok.

Ennyi a levél, plusz aláírások (köszi 2 Dóra, az egyikőjüket üdvözli a kis Gombacsik is).

A szerkesztő megjegyzése mindehhez annyi, hogy ezek az aktuális infók, de véleményem szerint már nem itt kéne tartania az MNB-nek sem.

Hangsúlyozom, hogyha a bitcoin „játékpénz”, akkor „talált pénzzel” „játszani vele”, nem tűnik annyira kockázatosnak.

Címkék:

dr. Varsányi Károly ügyvéd, a digitalcash.hu oldal szerkesztője, más oldalak vendégírója, blokklánc jogász. Ha kérdésed van a digitális fizetőeszközök vagy a digitális eszközosztályok (tokenek, etc.) kapcsán, akkor írj neki.
Ajánlott bejegyzések
SZÓLJ HOZZÁ

Leave A Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Digitalcash.hu